Her er ein link til utdanningsdirektoratet sine sider, der du finner læreplanane for kunnskapsløftet (LK06).

Den generelle delen av læreplanen finner du her