Stipend eller lån kan du søke elektronisk: www.lanekassen.no/

vilbli.no” er ei nasjonal internettside som viser utdanningsval du har i fylket og vegen fram til dei ulike fagbreva.

fagskulen.no” er heimesida til Fagskulen i Sogn og Fjordane, her finner du mellom anna innformasjon om Bilbransjens fagskule.

oksu.no” er ein portal der du finner lenke til dei ulike opplæringskontora i fylket.

Dersom du skal ta ein tverrfagleg eksamen kan det være lurt å sjå på tidlegare gitte eksamenar, slike eksamenar finner du på sidene til Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-videregaende/Eksamen-Kunnskapsloftet/