Dato: 25. februar 2020
Type kurs: Tilpassa grunnopplæring lette køyretøy
Ledige plassar: 12

Gå til påmelding


Dato: 5. mai 2020
Type kurs: Tilpassa grunnopplæring tunge køyretøy
Ledige plassar: 3

Gå til påmelding


Dato: 18. august 2020
Type kurs: Tilpassa grunnopplæring lette køyretøy
Ledige plassar: Kurset er fullt!


Dato: 24. august 2020
Type kurs: Fullstendig grunnopplæring lette køyretøy
Ledige plassar: 7

Gå til påmelding


Dato: 22. september 2020
Type kurs: Tilpassa grunnopplæring tunge køyretøy
Ledige plassar: 7

Gå til påmelding


Dato: 13. oktober 2020
Type kurs: Tilpassa grunnopplæring lette køyretøy
Ledige plassar: Kurset er fullt!


Dato: 2. november 2020
Type kurs: Fullstendig grunnopplæring tunge køyretøy
Ledige plassar: 11

Gå til påmelding


Dato: 7. desember 2020
Type kurs: Tilpassa grunnopplæring tunge køyretøy
Ledige plassar: 12

Gå til påmelding


Dato: 9. desember 2020
Type kurs: Tilpassa grunnopplæring lette køyretøy
Ledige plassar: 1

Gå til påmelding


Dato: 12. januar 2021
Type kurs: Tilpassa grunnopplæring lette køyretøy
Ledige plassar: Kurset er fullt!


Dato: 26. januar 2021
Type kurs: Tilpassa grunnopplæring lette køyretøy
Ledige plassar: Kurset er fullt!


Dato: 23. mars 2021
Type kurs: Tilpassa grunnopplæring lette køyretøy
Ledige plassar: Kurset er fullt!


Dato: 6. april 2021
Type kurs: Tilpassa grunnopplæring lette køyretøy
Ledige plassar: Kurset er fullt!


Dato: 27. april 2021
Type kurs: Tilpassa grunnopplæring lette køyretøy
Ledige plassar: Kurset er fullt!


Dato: 11. mai 2021
Type kurs: Tilpassa grunnopplæring tunge køyretøy
Ledige plassar: 9

Gå til påmelding


Dato: 18. mai 2021
Type kurs: Fullstendig grunnopplæring lette køyretøy
Ledige plassar: 12

Gå til påmelding


Dato: 8. juni 2021
Type kurs: Tilpassa grunnopplæring lette køyretøy
Ledige plassar: 6

Gå til påmelding


Dato: 15. juni 2021
Type kurs: Tilpassa grunnopplæring lette køyretøy
Ledige plassar: 12

Gå til påmelding


Dato: 31. august 2021
Type kurs: Tilpassa grunnopplæring lette køyretøy
Ledige plassar: 8

Gå til påmelding


Dato: 14. september 2021
Type kurs: Tilpassa grunnopplæring lette køyretøy
Ledige plassar: 9

Gå til påmelding


Dato: 20. september 2021
Type kurs: Tilpassa grunnopplæring lette køyretøy
Ledige plassar: 10

Gå til påmelding


Dato: 22. september 2021
Type kurs: Tilpassa grunnopplæring lette køyretøy
Ledige plassar: 11

Gå til påmelding